Творчество в класната стая

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучения по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирани по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Седемдневното обучение се проведе от 11 до 17 ноември в град Сплит, […]

Read More