План на дейностите

Всички планувани дейности във връзка с успешното изпълнение на поставените задачи ще бъдат актуализирани и обновявани ежеседмично

Избор на младши посланици
Създаване u откриване на информационен център
Посещение на европейски филм
Откриването на информационния център и ще провеждане на  анкета с гостите и участниците за основните цели и идеи за развитие на Европейския съюз, относно предстоящото Председателство на България.
 Дискусия с представители на България в Европарламента
Седмица на Председателството на България. Посещение в часовете на класа и представяне на презентации и викторина.
Среща с други младши посланици, работещи по програмата от град Варна.
Коледен базар, за да представим  продукти и традиции от цяла Европа
Семинари и обучение за Европейския парламент. Работа по модули. Изготвяне на рекламни и презентационни материали
Отбелязване на  Световен ден на думата „Благодаря“ – 11 януари
Ден на Земята 22 април – организиране на акция по събиране на капачки в помощ на МБАЛ – Добрич
Конкурс за есе на тема „Европейски ценности“ по повод 9 май
Отново на училище – Среща с бивши ученици от ФСГ, които работят в Български или Европейски институции или организации, отговарящи за политиката на развитие на младите хора – 8 май 10:30 в Дом памметник „Йордан Йовков“
Анкета с 11 и 12 клас на тема „Моят глас е важен“ относно готовността им да гласуват за първи път за евродепутати през 2019г. -11-15 юни 2018г.
Провеждане на дебат и референдум на актуална тема „За и против еврото“ – края на месец май
Посещение в детска градина и запознаването им със знамената на държавите от ЕС – 1 юни 2018г.
Ден на Европа-велопоход на тема „Европа в моя Добрич“ – 9 май 14:00 часа – Община Добрич
 Посещение в Народното събрание и други институции – месец май или юни