За нас

Младши посланици:

 
 Гергана Кадикянова – 11 д клас  Станислав Станев – 11 а клас
Енис Карани – 11 д клас  Никол Георгиева – 11 д клас
 
Ерай Боянов – 11 д клас  Никол Попова – 11 а клас
Елеонора Иванова – 11 в Александър Владимиров – 11 д клас Велика Иванова – 11 д клас
 
Станимира Стоянова – 11 в Венцислав Николов – 11 д Пламена Калчева- 11 а клас

Старши посланици: Гинка Монева и Милена Николова