Представяне и мотивация

Като дългогодишен участник в програмата Евроскола, Финасово-стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрия е училище, което гордо може да се нарече вече Посланик на Европейския съюз. Имаме традиции и  участие в различни проекти по програмите Еразъм+ и Коменски. Винаги сме отворени към нови предизвикателства и с огромно желание, отговорност и  ентусиазъм приехме участие и в това начинание. Осъзнаваме нуждата да възпитаваме новите граждани на Европа в ценностите на Европейския съюз. Убедени сме, че по-доброто разбиране на структурата и организацията на Европейския парламент е пътя към повишаване на активността на европейския гражданин.

Членството на България в ЕС отвори пред всички ни, но особено пред младите хора, много нови възможности и перспективи. Младежите са специална целева група на ЕС в редица области – образователна, социална, политика по заетостта. Като говорим за перспективи пред младите в ЕС, това, което със сигурност можем да отбележим са по-добрите възможности за развитие и за прогрес на всеки един млад човек. Във всеки млад човек има потенциал, който чака да бъде реализиран и да му даде възможност да изгради успешна кариера, която от своя страна ще му осигури добър материален статус, обществено признание, ще му даде право на избор. 4 Възможностите, които ни предоставя членството ни в ЕС дори в собствената ни страна са много – в бъдеще ще се изостри търсенето на млади кадри, които към настоящия момент са дефицитни и следователно ценни. Младите и иновативни хора са най-активни и конкурентни. Това е една общност, която е динамична, умее да работи с нови технологии, с компютри и езици – неща, които са силно ценени на пазара на труда. Нови перспективи за младите хора и тяхната реализация се откриват и в сферата на образованието и възможностите на бизнеса. Членството на България в ЕС ще даде възможност на младите хора за професионална мобилност – няма да е нужно кариерата да се ограничава с едно постоянно работно място. Всеки един млад човек ще може по всяко време да смени работата си и да приеме нови предизвикателства, което ще му донесе допълнителни възможности за развитие и професионален растеж.

 

Трябва да осъзнаем, че животът в Европа означава преди всичко спазване на европейските закони. Европейският съюз представлява система от правила, по които предстои да се научим да живеем, ако искаме да се впишем достойно в европейското битие.